درباره شرکت

واژه کامراد از دو بخش (کام = قدرت ، توانایی + راد = جوانمرد ، بخشنده) تشکیل شده، که روی هم  معنای جوانمرد توانا می دهد.

شرکت کامراد پژوهان پارس با هدف ارائه خدمات مشاوره در زمینه توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شرکت ها، سازمان ها و موسسات دولتی و غیر دولتی در سال 1386 تاسیس گردید. اعضای این شرکت دارای سوابق طولانی در زمینه مذکور بوده و هر یک در شاخه های گوناگونی در این ارتباط فعالیت های مدیریتی درخشانی داشته اند. لذا برای اجرای یک ساختار جامع مبتنی بر مشاوره جهت پاسخ گویی به تمامی نیازهای شرکت ها و سازمان ها گردهم آمده اند تا با ارائه راهکارهایی نوین جهت اعتلای اهداف خود در امر خدمت رسانی به ساختار سامانه الکترونیکی کشور و رشد و توسعه آن جامع عمل بپوشانند. هدف ما اجرای طرح هایی کارآمد و نه تشریفاتی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات می باشد . ما معتقدیم همچنان که امروزه رشد و توسعه فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه یافته تاثیر مستقیم و عملی در رشد و چالاکی اقتصاد ایفا می کند می بایست در کشور عزیزمان ایران نیز جایگاه تشریفاتی و ناکارآمد خود را ترک گفته و بدان رهنمون سازیم. نتیجه تجربه های اعضای شرکت در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال های گذشته ما را به نقطه نظری مشترک در مورد علت اصلی نا کارامدی این فناوری در کشور معطوف ساخته. مامعتقدیم علت اصلی این ناکارامدی عدم جامعیت ، انطباق پذیری و همسازگاری بین سیستم های موازی مربوط به این فناوری در یک شرکت یا سازمان و همچنین فیمابین شرکت ها و سازمان ها می باشد. و این مشکل خود به دلیل فقدان مشاوره ی مناسب در زمان تجهیز شرکت ها و سازمان ها به این فناوری رخ می دهد، بررسی نیازها، آشنایی با فناوری های موجود، امکان سنجی و آینده نگری در انتخاب راه کاری درست و عملی از اصول اولیه می باشد که غالباَ به درستی بدان توجهی نمی شود و سبب سکون و به هدر رفتن سرمایه گذاری انجام شده در این زمینه می گردد. انجام مشاوره ای صحیح سبب :

  • پایین آمدن هزینه های اجرا و توسعه طرح
  •  انطباق پذیری با بخش های موجود دیگر
  •  دستیابی واقعی به عملکرد مورد نظر
  • بالا رفتن راندمان
  • پیشگیری از هزینه های اصلاح
  • به وجود آمدن نگاهی جامع
  • سهولت در راه اندازی بخش های جدید می گردد.