فرم استخدام

نام(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

جنسیت(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت تاهل
ورودی نامعتبر

تاریخ تولد
ورودی نامعتبر

تحصیلات(*)
ورودی نامعتبر

رشته تحصیلی(*)
ورودی نامعتبر

گرایش
ورودی نامعتبر

محل تحصیل(*)
ورودی نامعتبر

وضعیت خدمت:
ورودی نامعتبر

تلفن(*)
ورودی نامعتبر

تلفن همراه(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Photoshop(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با طراحی وب(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان php(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان javascript(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Jquery(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با mysql(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان c#.net(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Sql server(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با mvc(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Net Nuke.(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Angular(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Linq(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Entity Framework(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Web Service(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Socket Programming(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با Wcf Service(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با oracle server(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با xamarin c#) mobile develop)(*)
ورودی نامعتبر

آشنایی با زبان خارجی :

نام زبان خارجی :(*)
ورودی نامعتبر

خواندن (زبان انگلیسی)(*)
ورودی نامعتبر

نوشتن(زبان انگلیسی)(*)
ورودی نامعتبر

مکالمه (زبان انگلیسی)(*)
ورودی نامعتبر

ترجمه به فارسی (زبان انگلیسی)(*)
ورودی نامعتبر

سابقه بیماری داشته اید ؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع بیماری را وارد کنید
ورودی نامعتبر

حادثه منجر به نقص عضو داشته اید ؟(*)
ورودی نامعتبر

نوع حادثه و نقص عضو را بنویسید؟
ورودی نامعتبر

آخرین درآمد ماهیانه شما ؟(*)
ورودی نامعتبر

در صورت انتخاب شما برای همکاری, آیا آمادگی سپردن ضمانت به صورت سفته را دارید ؟(*)
ورودی نامعتبر

مبلغ حقوق و مزایای ماهیانه پیشنهادی در شرکت :(*)
ورودی نامعتبر

دوره های آموزشی تخصصی طی شده:(*)
ورودی نامعتبر

سوابق شغلی : (به ترتیب از آخرین سمت درج گردد)(*)
ورودی نامعتبر

مهارت های شغلی : (به ترتیب درجه مهارت درج گردد)
ورودی نامعتبر

آدرس(*)
ورودی نامعتبر

در صورت داشتن رزومه کاری به صورت فایل PDF ارسال نمایید.
ورودی نامعتبر